Massasje

En stor artikkel om massasje

Massasje - fleksibel, forebyggende og helende behandlingsform for muskler og ledd.

Massasje. En av de eldste behandlingsformene vi kjenner, og som gjennom historien har utviklet en lang rekke avarter og varianter designet for spesifikke hensikter. Generelt har massasje svært god effekt på menneskets sinn, og benyttes i stor grad også innenfor forebyggende, lindrende og helende helsearbeid.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Massasjens deilige og helende verden

Listen med positive effekter en massasjebehandling kan ha er lang. Effekter som også er vitenskapelig dokumentert innenfor klassisk massasje.

Det grunnleggende i massasjen er berøring. Det har i seg selv en avslappende og beroligende effekt på oss mennesker. Hudkontakt er livsviktig for vår mentale tilstand helt fra fødsel.

Denne saken gir et godt innblikk i massasjens historie, hvem som praktiserer massasje, hva slags effekter massasjebehandling har, når massasje ikke er egnet som behandling, samt at vi beskriver flere ulike massasjeformer.

Massasjens historie

Massasjens historie

Kanskje fra Kina - kanskje så mye som en 5000 år gammel behandlingsform

Det er usikkert for oss hvem som egentlig oppfant massasje. Vi vet at det som behandlingsform har eksistert i flere tusen år, kanskje så mye som 5000 år.

Det var i Kina den første boken om massasje ble skrevet. Boken heter Huangdi Neijing og er en stor samling omtaler av ulike behandlinger og medisinresepter. Der beskrives det hvordan muskler og ledd ble gnidd og skrubbet for å lindre smerte og stress.

Massasjeteknikker vies 30 kapitler i boken, teknikker som lever den dag i dag. Det er kinesiske Huangdi Neijing som er opprinnelsen til både thaimassasje og balinesisk massasje. Disse to teknikkene skal ha eksistert i over 2000 år. Det skulle ta lang tid før det ble dokumentert at massasje som behandlingsform dukket opp i andre land.

Det sies at Ayurvedisk massasje ble omtalt i skrifts form ca 300 år før vår tidsregning. Gamle dokumenter i India viser til at teknikkene ble praktisert kenge før de faktisk ble skrevet om.

(Ayurveda kommer fra India og skal være blant de eldste holistiske medisinske system datert til mellom 5000 og 7000 år tilbake i tid. Ayurveda betyr kunnskap om livet. Målet er å bevare og forbedre vital energi i mennesket og derved legge grunnlaget for et langt og sunt liv.)

Det er usikkert når massasje som behandling kom til Europa. Både vikinger og romere har praktisert en form for massasje, men ikke som en medisinsk behandling slik kineserne gjorde.

Hvem utfører massasje

Fysioterapeuter, naprapater, manuellterapeuter, helsecoacher og massasjeterapeuter - profesjonelle og høyt utdannede fagpersoner

Når psykiske og fysiske plager og/eller smerter skal behandles, bør behandling utføres av fagpersoner som har utdanning og kompetanse innen relevant felt.

En fysioterapeut er et eksempel på en slik autorisert helseperson. Fysioterapeuter har solid forståelse for menneskelig anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling. Sentralt i behandlingen hos en fysioterapeut, står kunnskap om hvordan sosiale, fysiske og psykiske faktorer kan influere på funksjonsnedsettelse, sykdom og smerte.

En fysioterapeut kan bruke en rekke ulike behandlingsmuligheter avhengig av behovet. Det kan være tøyninger, manipulasjon, triggerpunktbehandling eller massasje – evt. andre tiltak. Les mer om fysioterapi hos en av Oslos dyktige helseklinikker her.

En naprapat ser kroppen som en helhet og har ekspertise på muskel og leddplager. Naprapaten bruker både sykdomshistorikk og ortopediske tester for å finne årsakene til plager. Les mer om naprapatens fokus her.

7 år tar det å utdanne seg til en profesjonell manuellterapeut. Fagpersonens fokus er å diagnostisere og behandle skader og smerter i muskel og skjelettsystemet. All massasjebehandling her er som hos de foregående, basert på vitenskaplig dokumenterte metoder. Mer om manuellterapeuter her.

Massører og massasjeterapeuter

Massør eller massasjeterapeut er ikke en beskyttet tittel. Det betyr i prinsippet at enhver kan starte massasjevirksomhet og bruke titlene. Det kan gjøre det vanskelig å velge riktig virksomhet dersom man ønsker profesjonell massasje. En måte er selvsagt å spørre om hva slags bakgrunn de ansatte har.

Forskjellen på en massør og en massasjeterapeut er lengden på utdanningen, der terapeuten har den lengste. En massør er utdannet innen anatomi, fysiologi, sykdoms- og skadelære. En massør kan muskelsystemet, kan tøye- og funksjonstesting samt har grunnleggende kunnskap om massasjeteknikker innen klassisk massasje.

En terapeut kan flere massasjeteknikker og har en bredere faglig utdannelse innen medisin.

Man kan også søke etter massører på sidene til Norges Massasjeforbund. Da sikres tilgang til kvalifiserte massører. Hos disse er det vanlig å fylle ut et skjema om helsetilstanden din slik at behandlingen kan tilpasses kundens behov.

Informasjon om hvilke krav som stilles til medlemsbedrifter finnes hos Norges Massasjeforbund.

Hva er massasje gunstig for?

Massasje er en profesjonell behandlingsform for mange tilstander

Massasje er en av verdens eldste behandlingsformer. Massasje er en effektiv behandling for mange ulike plager og medisinske tilstander. I tillegg er massasje ypperlig som behandlingsform for velvære og stressreduksjon for å nevne noe.
 
Massasje bidrar til økt blodsirkulasjon som er viktig for alle kroppens funksjoner. Gjennom massasje får cellene tilgang til næring, oksygen og hormoner. Dessuten vil avfallsstoffene raskere fjernes, og muskler oppnår økt smidighet og elastisitet. I tillegg øker lymfesirkulasjonen.
 

Massasje styrker også immunforsvaret og påvirker det som kalles den parasympatiske delen av det autonome nervesystemet. Lykkehormonet oxytocin frigjøres – en substans som gir ro, et lavere blodtrykk og som reduserer stress.

Konkret brukes massasje som behandling:

 • Mot smerter
 • Mot betennelsestilstander
 • Mot stress
 • Mot mental og fysisk utmattelse
 • Ved nedsatt fleksibilitet
 • Ved muskelspasmer og kramper
 • Ved sårhet i muskulatur
 • Ved nedsatt blod- og væskesirkulasjon
 • Ved treg fordøyelse
 • For å forbedre hudens utseende
 • Mot hodepine og slitne øyne
 • Mot søvnproblemer
 • Etter skade eller inngrep
 • Mot mildt eller forhøyet blodtrykk
 • Som en del av et restitusjonsopplegg
 • For å bidra til økt velvære, trivsel og kontroll over eget liv
Ovennevnte er tilstander som behandles hos profesjonelle. I  tillegg har massasje også en lang historie som et instrument for å skape velvære og seksuell lyst.

Andre effekter av massasje

I tillegg til behandling for plager og smerter som f.eks muskelspenninger, har massasje mange andre effekter.

 • Økt metabolisme, som handler om kroppens forbrenning av næring, som igjen sikrer energi og stoffer for at kroppen skal fungere optimalt.
 • Massasje kan stimulere restitusjon etter tung fysisk belastning (f.eks innen idrett), etter skade eller kirurgiske inngrep. Enkelte massasjeteknikker kan bidra til reduksjon av arrvev.
 • Økt mobilitet i ledd.
 • Redusert smerte som følge av muskelspenninger og krampe.
 • Økt sirkulasjon i lymfesystem og blodbaner.
 • Kan opprettholde og også styrke hudens funksjon som følge av økt blodsirkulasjon og næringstilførsel.
 • Antall hvite blodceller av typen lymfocytter øker. Lymfocytter leter etter skadelige stoffer og inntrengere og har derfor betydning for vårt immunforsvar.
Ulike smertetilstander kan lindres gjennom gode massasjeteknikker, og enkelte smerter relatert til muskelplager kan kureres helt. Betennelse i senefester kan eksempelvis være forårsaket av spenninger i muskulaturen og kan ha strålende smerte til andre områder.
 
Slike betennelsestilstander skal ikke behandles med massasje direkte på området med aktiv betennelse. Da behandles kroppen via triggerpunkter på andre og relaterte områder. Ofte er betennelse i sener sekundært til spenning i muskulaturen.
massasje-752x480px

Tilstander der massasje ikke skal benyttes som behandlingsform

Helsetilstander som tilsier at massasje helt eller delvis unngås

Massører opererer med noe som kalles kontraindikasjoner. Dette er tilstander som helt eller delvis er uforenelig med massasje som behandlingsform.

En absolutt kontraindikasjon betyr at massasje overhodet ikke skal benyttes som behandling. Regionale eller delvise kontraindikasjoner betyr at massasje kun bør gjøres på enkelte områder. Det er alltid kundens helsetilstand og eventuelle bruk av medikamenter som avgjør grad av kontraindikasjon.

For kunder som bruker blodfortynnende eller smertestillende medisiner er massasje ikke en aktuell behandlingsform. Likeledes dersom kunden er under legebehandling for en alvorlig tilstand, bør kunden avklare med sin lege om massasje er tilrådelig.

Massasje skal for eksempel absolutt ikke utføres (ikke nødvendigvis uttømmende opplisting – konsulter alltid lege før massasjebehandling dersom man har plager og er usikker):

 • Ved smittsomme sykdommer. Dette gjelder også ved forkjølelse og influensa.
 • Dersom kunden har feber
 • Ved alvorlig osteoporose
 • Ved høyt blodtrykk – lege må konsulteres i forkant
 • Kort tid etter en operasjon – lege må konsulteres i forkant
 • Etter blodpropp – lege må konsulteres
 • Ved graviditet i første trimester – lege må konsulteres i forkant
 • Ved kreft – lege må konsulteres

Så finnes det tilstander som tilsier at massasje unngås på steder knyttet til visse plage (ikke nødvendigvis uttømmende opplisting – konsulter alltid lege før massasjebehandling dersom man har plager og er usikker):

 • På blåmerker
 • På sår, eksemer, smittsomme tilstander, på områder med inflammasjon, ødemer og hematomer
 • På åreknuter
 • På steder med leddbetennelse
 • I områder der det perifere nervesystem har hatt nedbryting som følge av bakenforliggende sykdommer
 • Ved alvorlig skoliose
Generelt anbefales det konsultasjon hos lege før massasje utføres når man har helseplager og smertetilstander. En godkjent massør skal kjenne til når massasje kan og ikke kan brukes som behandling, men en samtale med ens lege er en grei forsikring.

Massasjetyper

Klassisk massasje

Klassisk massasje kan vel sies å være en massasjeform på et overordnet nivå, på den måten at mange andre massasjeformer spinger ut i fra denne. Det er den mest anvendte teknikken i Vesten og ble oppfunnet av svenske Per Henrik Ling på 1800-tallet (derfor kalles det ofte svensk massasje.)

Klassisk massasje skjer på en benk eller en matte på gulvet. Bruk av olje er vanlig, slik at friksjon mellom hender og hud reduseres. Teknikkene omfatter knaing, tromming, stryking, friksjon og vibrering.

Klassisk massasje springer ut fra fysioterapien og fysikalsk behandling. Sykdomsforståelsen skiller seg derfor ikke fra den skolemedisinske. Massasje ses på som en av flere mulige behandlingsformer mot spesifikke plager eller smerter i muskler og skjelett.

Klassisk massasje brukes for å redusere smerte og muskelspenninger, stimulere blod- og lymfesirkulasjonen, regulere hormonbalanse og også for å redusere stress. En definisjon av klassisk massasje kan være; En manipulering av kroppens muskler og bindevev for å normalisere og styrke dens funksjoner.

Idrettsmassasje

Massasje

Idrettsmassasje brukes både før og etter store fysiske påkjenninger og belastninger, ofte i tilknytning til konkurranser. En slik massasje kan ha som formål å forebygge skader i muskulaturen, løse opp øm og spent muskulatur, samt å redusere restitusjonstid etter den fysiske aktiviteten.

Innen idrettsmassasje brukes flere ulike teknikker som bygger på klassisk massasje. Forskjellen er at det ofte arbeides dypere i muskulaturen, og at det brukes større kraft og intensitet enn ved klassisk massasje. Det betyr at utøveren må tåle en litt hardere behandling enn det man utsettes for under en normal klassisk behandling.

Idrettsmassasje utøves ofte av fysioterapeuter, naprapater, manuellterapeuter og utdannede massører. Disse har den formelle kompetansen og ekspertisen til å kunne utøve en slik behandling.

Thaimassasje

Thaimassasje

Thaimassasje har fått et frynsete rykte som følge av prostitusjonen, som er forbundet med Thaimassasje både i Thailand og andre steder i verden. Thaimassasje i seg selv er ikke en seksuell eller sensuell massasjeform, men en behandlingsform på lik linje med andre massasjeformer.

Faktisk er det slik at man ved original Thaimassasje beholder klærne på og at massasjen foregår uten bruk av oljer. Det er lite som er erotisk ved en massasje uten bruk av oljer.

Thaimassasjens opprinnelse er trolig fra India og fra Buddahs tid. Buddhistiske munker adopterte massasjen som anvendte den i ulike terapiformer. Senere spredte teknikkene seg fra India til Kina. Der ble det lagt til elementer av Yoga som senere bidro til Thaimassasje slik vi kjenner den idag.

Thaimassasje bygger på tre hovedprinsipper.

 • Triggerpunktbehandling, akupressur – eller akupunktur uten nåler.
 • Yoga.
 • Tankeform som fokuserer på harmoni med naturen.
 
Thaimassasje er godt egnet for å redusere stress og motvirke plager i muskler og skjelett.
 
Hvordan foregår behandlingen?
Tradisjonelt ligger man på en matte på gulvet. Men i Norge og andre vestlige land er bruk av behandlingsbenk vanlig.
 
I asiatiske salonger får man løstsittende klær utdelt. I vestlige land er det vanlig at man gis behandling mer eller mindre avkledt, men hvor man tildekkes med håndklær. Kun området som behandles er nakent. Det er også vanlig at vestlige salonger bruker oljer, i motsetning til de asiatiske salongene.
 
Massøren bruker hender, fingre, knær, føtter og albuer for å aktivere triggerpunktene. Her masseres, strekkes og tøyes kroppen. Tradisjonelt tar en behandling 1-2 timer.

Triggerpunktmassasje

Hva er et triggerpunkt?
Et triggerpunkt er et bestemt sted i muskulaturen man opplever som ømt eller vondt. Årsaken til at man får en slik vondt kan være mange. Det kan opptre som følge av skade, men også av stress eller f.eks ufordelaktige sittestillinger over tid.

Mange omtaler det som muskelknuter som er en litt misvisende betegnelse. Muskler lager ikke knuter, men de kan stramme seg og på den måten oppleves som harde – derav uttrykket muskelknute.
 
Et triggerpunkt som følge av livsstil utvikler seg over tid. For eksempel som følge av feil sittestilling på kontoret. Massasje kan løsne opp og redusere eller helt fjerne smerte. Likevel må selve årsaken til problemet også løses. En terapeut kan gi gode råd.
 
Når er triggerpunktmassasje nyttig?
Triggerpunktmassasje er veldig målrettet og fokuserer kun på problemområdet for å løse opp stive, anspente og ømme områder i muskulaturen og få den til å slappe av. Behandlingen kan fjerne hodepine og nakkesmerter, vondter i korsrygg og øvre del av rygg og skuldre.

Triggerpunktmassasje kan benyttes som behandlingsform alene, men det er også vanlig at den kombineres klassisk eller idrettsmassasje.
 
Fordeler med triggerpunktmassasje
Terapeuten fokuserer utelukkende på et spesifikt problemområde og bruker hele behandlingstiden til dette. Det bidrar til stimulering av blodsirkulasjon og lymfedrenasje, samt til bedre transport av lymfevæske og avfallsstoffer fra dette området og raskere heling.

 

Balinesisk massasje

Balinesisk massasje

Balinesisk massasje er en kroppsmassasje med fokus på helhetlig og dyp bindevevsbehandling. Balinesisk massasje bruker en kombinasjon av milde strekninger, akupressur, refleksologi, samt aromaterapi for å stimulere flyten av blod, oksygen og «Qi» (energi) rundt kroppen din. Målet er å gi deg en følelse av velvære, ro og dyp avslapning.

Balinesisk massasje bruker en rekke teknikker, inkludert hud-rulling, elting og stryking, samt triggerpunkt-stimulering. Massasjen kombineres med aromaer fra essensielle oljer.

Dette er en god behandling for den som har behov for hjelp til å slappe av eller dersom man «føler seg litt flat». Som for andre massasjeformer, vil også denne øke blodsirkulasjonen med de fordeler dette har.

Balinesisk massasje utføres på en benk eller gulvmatte. Aromaterapi utgjør en viktig del av en balinesisk massasje. Bruk av duftende massasjeoljer kan være svært terapeutisk, der duften av de essensielle oljer beroliger ens sinn. Oljens hensikt er også å øke komforten under behandling ved å fjerne friksjon mellom hender og hud.

Balinesiske massasjeteknikker brukes for å berolige skadet vev, samt for å avspenne anstrengt muskulatur og smerter i ledd. En boost til blodsirkulasjonen vil bidra til stressreduksjon. De aromatiske oljer kan bidra til positiv endring av sinnstilstand og gi boost til humøret.

Balinesisk massasje skjer ofte via trykk for å arbeide dypere ned i bindevev og muskler. Det veksles mellom flere teknikker under behandlingen. for å redusere indre spenninger og forbedre blodsirkulasjonen.

Man føler seg avslappet og uthvilt og lukter himmelsk etter en behandling. Har man mulighet til å legge seg ned etter en slik behandling, kan velværefølelsen virkelig omfavne kropp og sinn.
 
Bali er bare en av mange indonesiske øyer. På mange av disse er det utviklet egne varianter av indonesisk massasje. Det har bidratt til å sikre gamle tradisjoner såvel som å kunne behandle plager og helbrede kroppen fysisk og åndelig. Noen eksempler på indonesiske massasjeformer er:
 
 • Sasak massasje
 • Lombok massasje
 • Urat massasje
 • Balinesisk Boreh. En massasje utviklet av ris-bønder for å lindre smerte ved hjelp av en pasta laget av krydderplanter.
 • Javanesisk Lulur ritual (tradisjonelt utført på bruder i forberedelsene til ekteskapet).
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Populærvitenskaplig livsstilsmagasin for helse, samliv og seksualitet.

Magasinet er en tverrfaglig, sterk, troverdig og kunnskapsbasert kilde for mennesker som søker kunnskap, er bekrymrede, har plager og vondter, opplever dårlig livskvalitet eller som ønsker positive endringer i livet. 

Det er kompetansen, engasjementet, erfaringene og idealismen hos våre samarbeidspartnere som danner grunnlag for å lykkes med magasinet. Vi arbeider kontinuerlig for å etablere nye samarbeid, nettverk og allianser der alle parter kan oppnå positive synergieffekter. 

 

Kategorier

Factic designes, vedlikeholdes og uvikles av Din Digitale Butler. @ Alle rettigheter factic.no

Sensuell massasje

Sensuell massasje er verdens beste forspill

Sensuell massasje - ren energi for forholdet!

Sensuell massasje aktiverer hele kroppen og alle de erogene sonene. Stryke, massere og kjærtegne og berøre. Det er godt for sexlivet, samlivet og vår mentale helse å ha tett og god hudkontakt. Lyst til å ta samlivet til et nytt nivå? Skaff snarest mulig en adekvat mengde olje og sett i gang.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Har du lest vår store sak om massasje har du allerede fått god innsikt i alle de positive effektene for kropp og  sjel. I den saken beskrives det også helsemessige tilstander der massasjebehandling ikke er å anbefale! Vi anbefaler at avsnittene om dette leses fordi de er like relevante for massasje som skjer hjemme.

Menneskets seksualkraft er en av de største vi har i oss. Evolusjonært fordi den var og er viktig for å reprodusere og føre genene videre. Som menneske er hudkontakt helt sentralt for vår mentale tilstand. 

Berøring har enormt mye å si for oss. Det er bare å se på oss i helt vanlige sosiale settinger. Måten vi for eksempel hilser på hverandre, tar på hverandre, klemmer og bruker kyss på kinn som ulike hilseformer.i ulike kulturer. 

Å ta på hverandre er en del av språket vårt. Tenk bare på alle de ulike signalene vi sender når vi på ulike måter tar på barna våre. Når vi berører vår partner, foreldre, venner og av og til helt ukjente. Berøring brukes til å formidle både følelser og en rekke ulike underliggende beskjeder. 

Jeg er glad i deg. Jeg elsker deg. Nå er jeg sint på deg. Nå er jeg usikker på situasjonen. Jeg liker deg veldig godt. Hold deg unna. Du er uønsket. Elsk med meg. Den fysiske berøringen er en del av kroppsspråket vårt og samhandler sammen med øyne, ansiktsmimikk, kroppsholdning og bevegelser.

Vi bruker berøring og kontakt til både å beskytte oss, til å invitere andre nærmere, til å trøste, til å skape bånd og nærhet, til å elske og nyte, til å oppnå nytelse og til å gi nytelse. Sensuell massasje stimulerer og aktiverer flere viktige behov i oss mennesker. 

Nærhet. Å uttrykke følelser for et annet menneske. Å oppleve andres følelser for en selv. Å oppleve nytelse ved både å få og gjennom å gi. Velkommen til massasjens deilige verden.

Motvillig knar han litt på skuldrene...

Du har den varianten der hun trygler om litt knaing på ømme og vonde skuldre. Han skyver seg pliktskyldigst frem i stolen med henne foran seg sittende på gulvet. Han gnir og klemmer en liten stund før han grynter noe ubestemmelig som kan tolkes som; sånn, bra? Svaret er gitt. Han lener seg tilbake i stolen og gjenopptar tv-tittingen.
 
Den andre varianten er der han har mast seg til å gi deg litt massasje. Begge er vel vitende om at sluttresultatet er ment å ende med noe helt annet etter seansen. Det masseres så oljen skvetter med uerfarne hender som farer over rygg, skuldre og lår i en fasans fart. Å kalle det massasje er å trekke det langt.
 
Deretter konsentrerer han seg om kjønnet ditt som ennå ikke har rukket å ta innover seg at det blir sex om to strakser. Ikke at det er noe problem om du er tent og våt eller ikke. Kjønnet er uansett allerede innsmurt med olje i rikelige mengder. Enda godt at jeg ligger på det tykkeste badehåndkleet vi har, tenker du.
Massasje hjemme

Det verste med hele greia er at han har satt seg overskrevs over korsryggen din og klemmer det meste av livskiten ut av deg de to minuttene ryggen får behandling. Deretter løftes hoftepartiet brått opp fra sengen slik at hoftene nærmest henger og dingler i løse luften mens han manøvrerer en pute under deg.

Rumpa må opp skjønner du, stønner han andpustent frem mens han manøvrerer deg i posisjon. Selvfølgelig må den det, ellers kommer han jo ikke ordentlig til der nede mellom de nå oljeglatte lårene dine.
 

Den tredje varianten finner vi hos de som praktiserer sensuel massasje regelmessig og så profesjonelt man kan få til hjemme. På benk med gode oljer, behagelige dufter, passende musikk, gjennomført atmosfære og nok tid.

Så hvordan introdusere og praktisere sensuel massasje på hjemmebane, dersom han ikke står og tripper i soveromsdøra når ordet sensuell massasje nevnes?

Massasje hjemme

Hvordan introdusere sensuell massasje hjemme?

Første bud er at begge er interessert i å gi hverandre sensuell massasje.

Dersom han bare er passe interessert vil det ofte hjelpe å snu på det. Inviter ham til en deilig kroppsmassasje og la ham oppleve hvor godt det er å bli knadd, gniidd og massert med varme, oljete hender. 

Sørg for rent laken og rydd vekk dyner. Legg på et stort håndkle midt på sengen og varm opp oljen i et varmt vannbad. Kjøp gjerne inn duftlys, men test deg frem med type og lukt. For mye duft kan bli kvalmende.

Rommet bør holde en god temperatur men husk at det fort blir varmt når det masseres. La det derfor komme inn litt frisk luft fra et vindu, om så kun en liten sprekk. Slike detaljer er greit å ta seg av før dere begynner.

Fremfor å bruke duftlys, kan dere la deilige dufter fra massasjeoljen fylle rommet. Enten ved å kjøpe en luktfri olje og selv tilsette en eterisk eller aromatisk duftolje, eller ved å kjøpe massasjeolje med lukt. Det finnes aromatiske oljer som både har deilige dufter og som har ulike effekter på sinnet. For eksempel oppkvikkende eller det motsatte, avslappende. Utvalget er stort.

Det kan være lurt å kjøpe en luktfri massasjeolje og selv tilsette duften og/eller ønsket effekt. Fordelen da er at dere kan kjøpe inn ulike dufter på små flasker. Når dere skal ha en massasjeseanse kan dere fylle på en liten mengde olje på en egen flaske og tilsette den duften eller effekten  som passer akkurat der og da. Fordelen er jo også at dere ikke går lei den «ene» duften dere hadde kjøpt dersom duften allerede var tilsatt massasjeoljen.

Musikk og levende lys er med på å skape stemning. Bruker du spotify kan du søke med søkeord som chill, buddah bar, massasje eller massage, relaxing, yoga eller meditation/meditasjon osv.

Rolig jazz eller pianomusikk er også ypperlig for mange, men unngå raske rytmer og støyete musikk. Det påvirker massasjeopplevelsen negativt. Musikken skal være rolig og avslappende.

På denne måten kan du gi din litt uvillige partner en eller flere gode opplevelser. Lære ham å sette pris på den gode nærheten og etterhvert kanskje øke hans interesse for selv å lære seg kunsten.

Sensuell massasje

Sensuell massasje - hud mot hud - sinn mot sinn

Sensuell massasje er en vidunderlig måte å utforske hverandres kropper på. En rekke ulike teknikker brukes for å skape dype emosjonelle opplevelser, økt seksuell lyst og tenning.

En god olje er det aller viktigste for å kunne gi og å oppleve det som en sensuell massasje. Mengden man påfører er også viktig. Huden skal ikke svømme i olje. Det skal være nok til å gi en relativ friksjonsfri kontakt mot huden, men det skal fortsatt være en merkbar kontakt – en viss friksjon er viktig! 
 

Olje trekker inn i huden. Hvor raskt det skjer avhenger både av hvor tørr huden som masseres er, samt oljen i seg selv. Sørg for å påføre regelmessig ettersom huden suger til seg oljen. 

Før olje påføres kan huden berøres med tørre, lette fingre. Stryk over huden med fjærlette bevegelser. Område for område i store men langsomme berøringer. Sørg for at du som masserer alltid har kontakt med den andres kropp med en hånd hele tiden. Det forsterker opplevelsen og nærheten.

Å ha kroppskontakt hele tiden er sentralt for en dyktig massør. Den som masseres skal alltid kjenne hvor massøren er, og det skal alltid være kontakt mellom dem. Må du bruke begge hendene for å påføre olje eller tørke av litt oljeoverskudd, sørg for at andre kroppsdeler er i kontakt med den du masserer.

Sentralt i sensuell massasje er at alle bevegelser skjer i langsomt tempo. Lange og rolige strøk langs muskulaturen, veksling mellom lette strykende bevegelser og ørlite mer trykk, knaing og massering av muskler. Har du for mye olje vil ikke de fjærlette og strykende bevegelsene kjennes – så finn den riktige balansen med oljemengde.

Den sensuelle massasjen kan begynne med hodebunnsmassasje og tørre hender, og fortsette med olje og videre nedover skuldre og rygg, tær, legger og lår. Til slutt får kjønnsorganer fokus. Eller man kan begynne helt nederst med tær, føtter, legger og lår. Deretter skuldre og rygg før kjønnsorganer får behandling. 

Det er viktig å gjennomføre en sensuell massasje i et planlagt mønster, slik at det oppleves som å bli ført fra et naturlig startpunkt til den endelige utløsning.

Intensiteten skal være relativt lav når kropp og muskler masseres. Her er det de sensuelle bevegelsene som er i sentrum. Det å bygge opp forventning og opphisselse. Hensikten er altså ikke å kombinere behovet for å løsne opp i ømme og stive muskler med sensualitet og avslutte med sex. Målet er det nære, det emosjonelle, det sensuelle og det seksuelle.

Hvordan lære seg gode massasjeteknikker?

Føler man behov for mer kunnskap er den lett tilgjengelig på Youtube! Søk på learning massage og se hva som skjer. Du kan også bruke norske søkeord og finne flere videoer som kan hjelpe dere igang.

Nivået behøver ikke være høyt. Blir det for avansert kan den ene av dere kanskje miste interessen. Da er det bedre å ta seg tid og heller la det gå sin gang. Det er alltid tid til å lære seg nye triks.

For de som virkelig fatter interesse for massasje kan korte kurs være tingen. Det finnes flere profesjonelle virksomheter innenfor dette feltet, og i de store byene burde det ikke være noe problem å finne noe som passer.

Generelt er learning by doing en god ide. Kikk litt på Youtube-filmer og praktiser teknikker dere liker og prøv dere frem. Hva som passer best vil jo også avhenge litt av målet for dere. Ren sensuell massasje, eller om dere også skal gi hverandre massasje som fungerer avslappende, avstressende eller muskelavspennende.

Hvordan utføre massasje i sengen?

Å utføre massasjen i en seng kan være anstrengende for ryggen for den som masserer. Dette gjelder særlig når massasjen skal utøves med en viss kraft og intensitet. Når en god massasje gjerne varer minst 30 til 45 minutter sier det seg selv at en god sittestilling er viktig.

Det kan samtidig være ubehagelig for den som blir massert å ha en oppå seg. Trikset er å dele kroppen opp i to evt. fire soner. To soner kan være skuldre og øvre del av ryggen, samt nedre del av ryggen, hofteparti og ben.

La gjerne den som masseres ligge diagonalt i sengen. Massøren sitter slik at hodet til den som masseres ligger mellom knærne, og kan da enkelt massere skuldre, nakke og øvre del av rygg.

Når nedre del av rygg, hofteparti, lår og legger skal masseres, kan massøren sitte mellom bena på den andre. Dersom det er anstrengende for massørens rygg fra denne posisjonen, er alternativet å dele kroppen i fire soner. Da sitter man også på hver side av den som masseres og masserer den nærmeste delen.

Når man sitter på siden av den som masseres, kan ryggen enklere nås uten å sitte for mye fremoverlent. Og ved å flytte seg langs sidene kan man enkelt sitte greit og massere både rygg, hofteparti og ben.

Det er viktig å huske at de gode effektene av en massasje oppnås ved å bruke tid. Det betyr også at behandlingen må kunne utføres uten at det oppleves som så anstrengende at det blir ubehagelig. Sittestilling er derfor viktig. Alternativet er å kjøpe benk.

Utforsk dette med sittestillinger og hvordan armer og ben kan plasseres, slik at den av dere som masserer kan sitte mest mulig oppreist og behagelig.

Bruk av massasjestav og andre hjelpemidler

Elektrisk drevne massasjeapparater brukes gjerne som en måte å løsne anspente muskler. Som virkemiddel innenfor sensuell massasje kan det også stimulere deilig. Særlig dersom apparatet har et lavt støynivå og passende vibrasjonsmønster.
 
Rumpe, lår og klitoris med områdene rundt, er selvsagte mål når man bruker en massasjestav. De øvrige delene av kroppen oppleves aller best med varme hender, stryking og manuell massering. Sensuell massasje handler om nærhet og hudkontakt, noe et elektrisk apparat ikke gir.
 
Det finnes en rekke varianter å få kjøpt. Den mest kjente i Norge er MX-fighter. Eller orgasmemaskinen som den også kalles i butikker som selger den. MX-fighter er fra den japanske fabrikken designet og produsert for å bearbeide muskulaturen. 

Det var selvsagt kort vei fra skuldre til klitoris i hendene på en kyndig kvinne. En vellykket vandring kan vi trygt fastslå, for produktet har fått en stor fanskare. Samtidig er det verdt å nevne at dette massasjeapparatet ikke er for sensitive klitoriser. Det har to innstillinger 1. Herregud. 2. Jesus fader i himmelen.
 
Generelt er vibratorer både nyttig og spennende som bidrag til variasjon når kvinnens kjønn skal masseres. Utvalget er stort og det finnes ingen vibratorer som passer alle. Det finnes bokstavelig talt utallige produkter å velge mellom, og de har alle ulik utforming, matrialkvalitet, tekstur, vibrasjonsmønster, intensitet og så videre. Her må man rett og slett prøve seg litt frem.

Veiledning underveis er viktig

Det kan godt være at din partner ikke er spesielt flink til å gi massasje. Det kan handle om kunnskapsmangel eller mangel på praktisk erfaring. Øvelse gjør mester, sånn er det også her. Men hvordan håndtere det på en bra måte og uten at noen blir snurt?
 
Det er viktig at den som mottar massasjen opplever det som behagelig. Det er like viktig at den som gir massasjen føler at massasjen har effekt, fungerer og at behandlingen likes. Det er lurt å være åpne om hvordan behandlingen oppleves og hva som eventuelt kan eller bør endres. Har du det bra bør det uttrykkes.
 
I en sånn setting hvisker man eller snakker lavt til hverandre. Nøyaktig slik man gjør i mange profesjonelle massasjesalonger. Det handler om å opprettholde atmosfæren og den gode stemningen. Rettledning skal ikke være kommanderende eller irettesettende. Da ødelegges både lyst og motivasjon for å holde på.

Hva trenger vi av utstyr?

Enklest sett trenger man kun en seng med et rent laken og gjerne et stort håndkle under den som masseres. Og selvfølgelig en god olje.
 
Sett den rette stemningen og fremfor alt, sett av tid til en god seanse. Dere kan gjerne starte med en varm te eller et glass rødvin, samt litt prat for å skape nærhet og god stemning. Hvorfor ikke starte med en god og varm dusj sammen, og tørke hverandre før dere beveger dere til massasjerommet.
 
Lys og musikk har som nevnt mye å si for atmosfære og stemning, duft likeså. Disse tingene finner dere på nett i en rekke butikker.
 
For den som har lyst til å bruke massasjebenk er disse å få kjøpt i relativt prisgunstige utgaver. Sammenleggbare benker ment for massører som reiser mye kan være perfekt til hjemmebruk også. Lett å legge bort etter bruk. Du får dem fra tusenlappen og oppover.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Del dine massasjeopplevelser med våre lesere.

Har du innspill, erfaringer og ideer du har lyst til å dele med våre lesere, så send gjerne redaksjonen noen linjer. Vi er også interessert i å intervjue par om sex og samliv generelt. Kontakt oss for en prat. redaksjonen@factic.no

Populærvitenskaplig livsstilsmagasin for helse, samliv og seksualitet.

Magasinet er en tverrfaglig, sterk, troverdig og kunnskapsbasert kilde for mennesker som søker kunnskap, er bekrymrede, har plager og vondter, opplever dårlig livskvalitet eller som ønsker positive endringer i livet. 

Det er kompetansen, engasjementet, erfaringene og idealismen hos våre samarbeidspartnere som danner grunnlag for å lykkes med magasinet. Vi arbeider kontinuerlig for å etablere nye samarbeid, nettverk og allianser der alle parter kan oppnå positive synergieffekter. 

 

Kategorier

Factic designes, vedlikeholdes og uvikles av Din Digitale Butler. @ Alle rettigheter factic.no