Mindfulness

lengter du etter ro i sinnet?

Stress gjerne, men sørg for at du også har en indre ro. Her er alt du behøver å vite om mindfulness.

Krav, plikter, oppgaver og gjøremål. Hverdagen kan oppleves masete og stressende. Over tid kan det utvikles fysiske tilstander som ikke er bra for helsen. Vedvarende stresstilstander påvirker søvn, konsentrasjon og mental helse på flere vis. Angst og depresjon kan komme inn i livet som følge av stress eller av andre årsaker. Mindfulness kan være ett av flere virkemidler mot stress når livet blir for hektisk og vanskelig.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Hva er mindfulness?

Mindfulness handler om tilstedeværelse og oppmerksomhet. Å kunne koble seg på øyeblikket. Veldig ofte omtales det også som en effektiv praksis eller metode som reduserer stress, angst eller depresjon. Kjenner man på hva som skjer her og nå, kan ikke hjernen være full av andre tanker.

Enkelt sagt handler det derfor om å trene på å være i det som er. Det skaper en indre ro, og stress kan slippe taket. Når man lærer seg teknikkene og opplever ro, vil man også bli flinkere til å prioritere innholdet i hverdagen og dermed redusere følelsen av stress.

Å være tilstede er en evne alle mennesker har, men som også kan trenes på og oppøves i daglige aktiviteter. Å lytte til andre mennesker med helhjertelig oppmerksomhet kan være en mindfull måte å være på.

Mindfulness er en god tilnærming for å bedre ulike sykdoms- og stresstilstander. Men det er noe mer enn det også, og behøver ikke praktiseres først når man har fått en dårlig tilstand. Det kan være en livsstil – mindfull living. Det kan gi en vedvarende indre ro gjennom aksept for livet som er, og evne og tid til å reflektere og være vennlig oppmerksom på dagen i dag.

Det handler om å sørge for at tankene ikke vandrer bakover eller fremover i tid. Vår oppmerksomhet kan lett bli opptatt av grubling og bekymringer, over noe som har skjedd eller som skal skje. Er man derimot tilstede her og nå, vil opplevelsene bli sterkere og tankene flyte naturlig.

Her lærer kundene seg en mindful livsstil

Apexklinikken er et privat helsesenter på Helsfyr utenfor Oslo sentrum. Her finner kundene spesialister innenfor en rekke fagfelt.
 
En sentral del av virksomheten er det tverrfaglige samarbeidet de ulike profesjonene her har seg imellom. Her sikres kundene et tilbud der hele helsesituasjonen kan ivaretas etter behov. Du kan lese mer om Apexklinikken her.
 
Her møter vi Kari Dahl Gullikstad som er helsecoach og som blant annet jobber med mindfulness.

Mange møter veggen før de søker hjelp

Hvem søker hjelp for å praktisere mindfulness?

Kvinner 40+ dominerer helt klart kundelisten, og de fleste søker ikke hjelp før de har møtt veggen.

Hvorfor tror du de venter så lenge?

– Det er flere årsaker. Den ene er fysiologisk og handler om at når vi er «på». Når det sympatiske nervesystemet er aktivert, er det rett og slett vanskeligere å slå «av». Stress avler mer stress fordi vi er på etterskudd. Det kan utvikle seg til å bli en livsstil å alltid ha lite tid når hverdagen er full av aktiviteter, oppgaver og gjøremål.

– Så har vi andre psykologiske årsaker og ulike former for press. Det stilles høye krav i arbeidslivet. Det er viktig å vedlikeholde det sosiale nettverket, og i tillegg har man kanskje barn som skal hentes og bringes ved siden av egne aktiviteter. Samlet sett blir det lite egentid der man kan slappe av uten å høre en eneste lyd, eller måtte forholde seg til noe som helst.

- Og da kommer noen av dem hit?

– Ja, dessverre går altfor mange helt til de møter veggen. Noen synes det er et nederlag å søke hjelp. De er vant til å prestere og klare alt selv hele tiden. Og det er jo slik at vi mennesker klarer å leve lenge med en fysiologisk ubalanse, og mange tenker nok at de vil komme over kneika.
 

Men så går tiden og man finner aldri tid til å være avkoblet. Og når man har stress over tid, produseres heller ikke de gode hormonene serotonin, oksytosin og melatonin. Man kan etter hvert føle seg tom, og depresjonen er ikke langt unna.

- Hvordan møter du dine kunder når de kommer?

– Vi snakker om stresset, plagene de opplever og hva som skjer i kroppen. Vi snakker om filosofien rundt mindfulness, og vi kartlegger hvordan stress-situasjonene ser ut for kunden. For ofte handler det om håndtering av akkurat disse situasjonene.
 
– Å innse at noe må gjøres er det første viktige skrittet i en bevisstgjøringsproses. Og veldig ofte kan jeg hjelpe kundene frem til en betydelig stressreduksjon i løpet av noen få samtaler. Når vi prater sammen, gjør jeg kunden bevisst hva som foregår i kroppen. Vi jobber med metoder der mindfullness kommer i kontakt med det parasympatiske nervesystemet – det som gjør at vi kan slå av stresstilstanden.
 

– Etterhvert kommer vi inn på organisering av hverdagen. Etter min erfaring er det ofte der jeg finner årsaken til stressingen. Ved å organisere seg bedre kan kundene få bedre oversikt og kontroll på oppgaver og gjøremål. Bare det å sette av litt tid til å planlegge neste dag kan gjøre mye for å ha færre tanker som konstant surrer rundt i hodet.

Og som Bill Gates så treffende sier: Du må velge et antall ting hjernen din kan få arbeide med. Du må bestemme deg for hva du skal bry deg med eller om. Alt annet skal ikke oppta hjernen.

– Men vi må huske å planlegge tid til oss selv også. Til å få ro.

- Vil du si at mindfulness er for alle, og hvor begynner man?

– Å være tilstede er en evne alle mennesker har, men som også kan trenes på og oppøves i daglige aktiviteter. Å lytte til andre mennesker med helhjertelig oppmerksomhet kan være en mindful måte å være på.

– Det er mange som kommer hit med forhåpninger om en rask og effektiv behandling og forenter at de går herfra veldig rolige. Litt i tråd med den effektiviteten som kreves av mange der ute.

– Det beste er imidlertid å komme til timene uten slike forventninger. Alt her handler om å hjelpe kundene til å finne ro. Jeg lærer mine kunder til forståelse av hva som skjer i kropp og sinn. Jeg bidrar til å skape en indre ro der de selv bedre kan se hva som bør gjøres for å skape endringene som må til.

– Vi snakker også mye om det å observere tankene. La de fare forbi. Ha fokus på en ting av gangen. Når man er stresset, har man ofte mange tanker som vil ha oppmerksomhet samtidig.
 
– En tanke dukker opp og vi hopper vi på den. Så dukker enda en tanke opp og vi kaster oss over den også. Når vi har bekymringer, lite tid, mange aktiviteter og gjøremål, jobber hjernen vår på spreng for å holde styr på alle tankene. Alt dette skjer mens vi også holder på med øyeblikket, jobben vår, trening, kjører barn hit og dit og så videre.
 
– Jeg begynner med teknikker som får kunden til å fokusere på en ting av gangen. Vi rydder hjernen for alt annet, slik at det skapes plass til ro og overblikk.

- Det er et mangfold av metoder og teknikker der ute. Hvor plasseres mindfulness i kjeden av virkemidler mot stress?

– Stress, angst eller depresjon kan ha mange ulike årsaker, og det er innlysende at det alltid vil være viktig å bearbeide årsaker og ikke kun symptomer. Du kan få massasje mot muskelspenninger hos en av fysioterapeutene her på Apexklinikken. Men det i seg selv gjør ingenting med årsaken til at du opplever slike muskelspenninger.
 
– Her kommer vår tverrfaglige styrke inn i bildet. Fysioterapeuten kan sende kunden rett over gangen til en time hos meg, hvor vi kan samtale om årsaker og bearbeide disse. Men det kan hende kunden har behov for en annen type samtalepartner også, for eksempel en psykolog som sitter litt lenger ned i gangen her.
 
– En bakgrunn for stress eller angst kan være et traume eller noe annet dypereliggende. Og da vil vi kunne involvere dette fagfeltet også her hos oss. Apexklinikken tenker og arbeider helhetlig fordi et menneske er komplekst og fordi det ofte er sammensatte problemstilinger vi befatter oss med.
 

– Mindfulness tilnærmer seg eksempelvis stress, angst eller depresjon gjennom meditasjon, kroppsskanning og samtaler. Dette handler derfor ikke utelukkende om teknikk. Det handler i stor grad om å forstå seg selv litt bedre, og hvordan mindfulness fungerer. Som terapeut vil jeg gjennom samtaler bli bedre kjent med kundens liv. Kunnskapen blir et grunnlag for å veilede kunden til bedre strukturering av hverdagen.

– Å være oppmerksom på pusten er en enkel måte å forankre seg i øyeblikket. Man får et lett innadvendt fokus og blokkerer andre tanker fra å ta oppmerksomhet. Mindfulness har ingen aktiv tilnærming til pust eller pusteteknikk. Den bare er der. Det handler om å sette fokus på pust for å utelukke stresstankene.

- Du nevnte dette med organisering av hverdagen som et viktig tema, men av natur har ikke alle den samme evnen til å være strukturerte. Hvordan hjelper du disse å organisere seg bedre?

Mindfulness i seg selv vil hjelpe på fokus og prioriteringer. I tillegg er jeg en samtalepartner i forhold til organisering ved konkret å hjelpe til strukturering. Vi går igjennom dags-, uke- og helgeplaner. Og da må selvsagt tid til å praktisere mindfulness øvelser og egentid inn.

- Du nevnte bodyscanning. Hva er dette og hvordan foregår det?

– Vi starter med at kunden legger seg behagelig til rette på benken her. Så fokuserer vi på hver enkelt kroppsdel fra tå til hode. Vi jobber oss metodisk gjennom hele kroppen og gjør på den måten hjernen i stand til å la tankene flyte fritt.

– Du kan prøve selv. Reis deg, ta av skoene og observer hvordan føttende dine føler underlaget du står på. Hvert punkt under foten har et ulikt trykk mot gulvet og dette registrerer hjernen din. Når du observerer og kjenner på dette, kan du både registrere og beskrive følelsen. Har du andre tanker i hodet nå?

– Etter en stund vil kunden ha en helt annen ro og vil kjenne hvor godt det er å ha det stillere på innsiden. Da er motivasjonen større for å implementere dette som en livsstil. Noe som vil kunne gi positive ringvirkninger på mange plan!

- Du har vært innom det å leve mindfult. Kan du utdype dette litt?

– Her på Apexklinikken hjelper jeg kunden til å leve mer i pakt med seg selv. Man får overblikk, kontroll og styring slik at hverdagen oppleves mer håndterbar ut i fra hvem du er.

– Når man organiserer sin egen hverdag på en bedre måte får man også mer ro, og automatisk begynner man å ta mer hensyn til seg selv. Det gjør at man også endrer seg selv i relasjon med andre. En roligere utgave av seg selv møter verden.

– Man blir flinkere og mer selektiv i forhold til hva hverdagen skal fylles med. Når man finner ro i seg selv, vil man lettere søke tilbake til denne tilstanden når man står i travle situasjoner.

– Det er mange måter man kan leve mindfult på. Nesten alt man gjør i hverdagen kan gjøres mindfult faktisk. Det handler mer om tempo enn handling.

– Man kan gå en tur raskt eller mindfult. Tenk deg en skogstur der du er omgitt av lyder og lukter. Å observere alt rundt deg og ta det inn, og la kroppen registrere opplevelsene, sender hjernen rett på ferie fra tankekaoset. En halvtimes gåtur i naturen er 100 % terapi når man gjør det i et rolig tempo og er tilstede i øyeblikket med alle sansene sine.

- Det tar litt mer tid å leve mindfult?

– Nettopp! Ved å være mer i øyeblikket blir det også mer kvalitet på det man gjør her og nå, i tillegg til at du jo reduserer stressnivået. Mer kvalitet enten det er relatert til oppgaver på arbeidsplassen, i samvær med familie og venner, eller hva som helst annet.

– Det du tenker på som å bruke mer tid kan faktisk bidra til at du blir mer og ikke mindre effektiv. Dette skjer fordi du blir flinkere til å organisere og prioritere innholdet i hverdagen og livet.

- Du nevnte angst og depresjoner. Er mindfulness-trening en relevant tilnærming også her?

– Ja, som nevnt kan det være et sammensatt bilde bak slike tilstander. Oppgaven for oss her på Apexklinikken blir å gå inn i kundens liv for å forstå årsaksforholdene, som skaper situasjonen personen står i. Vår styrke er det tverrfaglige fagmiljøet som gjør at flere kan involveres ved behov.

– Samtidig vil jeg si at mindfulness kan ha stor betydning for alle uansett tilstand. Det å ha ro i sinnet er det beste utgangspunktet for vår helse uansett hva det er snakk om.

- Du sa at det er kvinner som dominerer kundelisten din, men hva med menn? Opplever ikke de behov for hjelp i samme grad?

– Menn er ofte ikke like flinke til å ta hensyn til seg selv og egen helse. Behovet er absolutt tilstede, men de er flinkere til å skyve på problemet. Ofte helt til det har utviklet seg til et større problem.

– Men de er ikke mindre flinke når de først kommer hit. Jeg har kurert angst hos menn på bare tre møter, og jeg opplever at menn generelt går inn i tematikken like dedikert som kvinner, avslutter Kari Dahl Gullikstad.

Siste fra:

Pusteteknikk - Kari Dahl Gullikstad fra Apexklinikken uttaler seg

Kari Dahl Gullikstad ved Apexklinikken

Kari er godt kjent med stressrelaterte tilstander hos sine kunder på Apexklinikken på Helsfyr utenfor Oslo sentrum. Her jobber hun som helsecoach blant annet gjennom mindfulness. Les mer om Apexklinikken her.

Gjør pusten til din venn

Å leve mindfult kan gjøres på flere måter og involvere flere tilnærminger. Kari på Apexklinikken var innom meditasjon som en sentral del av mindfulness-treningen. Hun nevnte også pust som et fokuspunkt for å utestenge andre tanker.

Pusten vår er langt viktigere for helsen enn det mange er klar over. Og de fleste tenker heller ikke noe særlig over hvordan vi puster. Pusten går jo av seg selv, ingen grunn til å bruke tid på dette. Eller er dette kanskje en forhastet konklusjon?

Pusteteknikk har faktisk blitt et buzzword. I en artikkel i engelske Times mars 2017 ble det fastslått at; – Glem meditasjon og Yoga. Pusting er den nye og hippe velværetrenden!

Journalisten i Times innleder med en referanse til en sak hun selv hadde lest. I saken hun refererer til stod det at optimal pusteteknikk faktisk kan forbedre huden. Dette interesserte henne fordi hun selv i mange år hadde slitt med acne og som sier, hadde forsøkt alt. Hun oppdager i sin videre research at pusten bidrar til økt blodsirkulasjon, noe som selvfølgelig er gunstig for huden også.

95% av livsstilssykdommene kommer som resultat av stress. Dette hevder dr. Bruce Lipton som er en ennerkjent amerikansk utviklingsbiolog. Og Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærer stress som den største helsefaren i vårt århundre. Nyere forskning viser at vårt pustemønster har stor betydning for stressnivå og dermed en rekke sykdomstilstander. 

Dette for å nevne noe, for et optimalt pustemønster har en lang rekke helsegevinster! Styrking av immunforsvaret er åpenbart en viktig effekt av et godt pustemønster. Videre bidrar god pusteteknikk til økt konsentrasjon, lavere blodtrykk, bedre forbrenning og bedre læreevne for å nevne noen flere eksempler. 

For å lese hvor viktig et optimalt pustemønster er for oss kan du lese vår sak om pusteteknikk, basert på intervjuer med Anette Aarsland, sangpedagog og pusteveileder.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Populærvitenskaplig livsstilsmagasin for helse, samliv og seksualitet.

Magasinet er en tverrfaglig, sterk, troverdig og kunnskapsbasert kilde for mennesker som søker kunnskap, er bekrymrede, har plager og vondter, opplever dårlig livskvalitet eller som ønsker positive endringer i livet. 

Det er kompetansen, engasjementet, erfaringene og idealismen hos våre samarbeidspartnere som danner grunnlag for å lykkes med magasinet. Vi arbeider kontinuerlig for å etablere nye samarbeid, nettverk og allianser der alle parter kan oppnå positive synergieffekter. 

 

Kategorier

Factic designes, vedlikeholdes og uvikles av Din Digitale Butler. @ Alle rettigheter factic.no