Skip to content

Det er mange grunner til å ha mye sex. Her er en til!

Mer sex gjør oss bedre på jobb!

New Oregon State University har funnet ut at det å ha mer sex fører til økt produktivitet og mer jobb-tilfredsstillelse.

Sex øker også produktiviteten på arbeidsplassen.

CORVALLIS, Ore. Å opprettholde et godt sexliv i forholdet øker også folks trivsel og engasjement på jobben.

Dette understreker verdien av en god balanse mellom arbeid og sexliv, har en forsker fra Oregon State University har funnet ut.

En studie av arbeidet og seksuelle vaner hos giftede medarbeidere fant at de som prioritert sex hjemme, uvitende ga seg en neste fordel på jobben, hvor de var mer sannsynlig å fordype seg i sine oppgaver og nyte arbeidslivet, sa Keith Leavitt , en lektor i OSUs College of Business.

Vi vitser om at folk har en vår i skrittet (Am. uttrykk), men det viser seg at det faktisk er en reell greie, og at vi bør være oppmerksom på det, sier Leavitt, en ekspert på organisatorisk atferd og ledelse.

Å opprettholde et god relasjon som inkluderer et sunt sexliv, vil hjelpe folk til å være lykkeligere og engasjert også på arbeidsplassen. Det er selvfølgelig til fordel for både ansatte og bedriften de jobber for.

Mer sex gjør oss bedre på jobben
Mer sex gjør oss bedre på jobben

Samleie er signifikant korrelert med positive effekter neste dag, økt jobbtrivsel, konflikter mellom arbeid- og familiebehov, ekteskaplig tilfredshet, og ytre stressfaktorer.

Stress påvirker sexlivet.

Studien viste også at det å ta med seg arbeidsrelatert stress hjem, påvirker medarbeidernes sexliv negativt.
 
Vi er i en epoke der smarttelefoner er utbredt og forventninger om at medarbeidere responderer på eposter og poster i sosiale medier er stor. Funnene viser viktigheten av å la jobben bli igjen på arbeidsplassen, sa Leavitt.
 
Når arbeidet påvirker ansattes personlige liv i den grad at de ofrer ting som sex, kan engasjementet i arbeidet avta.
 

(Forskernes funn ble utgitt i Journal of Management. Medforfattere er Christopher Barnes og Trevor Watkins fra University of Washington og David Wagner fra University of Oregon.)

Samleie frigjør dopamin. En nevrotransmitter assosiert med belønningssentrene i hjernen, samt oksytocin. Et nevropeptid forbundet med sosial binding og vedlegg. Det gjør sex til en naturlig og relativt automatisk stemningsheis, og fordelene strekker seg godt inn i neste dag, sa Leavitt.

For å forstå effekten av sex i forhold til jobb, fulgte forskerne 159 gifte medarbeidere over to uker.

Parene ble bedt om å fullføre to korte undersøkelser hver dag. De fant at ansatte som hadde sex, rapporterte om mer positive stemninger neste dag. De høye humørnivåene om morgenen førte til mer og et vedvarende arbeidsengasjement og jobbtilfredshet gjennom hele arbeidsdagen.

Effekten varer i 24 timer.

Effekten, som ser ut til å vare i minst 24 timer, var like sterk for både menn og kvinner. Effekten var merkbar selv etter at forskerne hadde tatt hensyn til ekteskapelig tilfredshet og søvnkvalitet. Dette er to vanlige forutsetninger for humøret
 

Dette er en påminnelse om at sex har sosiale, følelsesmessige og fysiologiske fordeler, og det er viktig å gjøre det til en prioritet, sa Leavitt. Bare ta deg tid til det. Red.anm.; Les vår sak om mer sex mer lykke.

For tjue år siden ville overvåking av søvn, skrittelling eller å aktivt praktisere meditasjon virket rart. I dag er alt dette aktiviteter folk engasjerer seg som en del av det å leve sunnere og mer produktive liv. Kanskje det er på tide å inkludere sex i en slik monitorering, sier han.

Å gjøre bevisste forsøk på å opprettholde et godt sexliv, bør vurderes som et spørsmål om menneskelig bærekraft. Og som et resultat, en potensiell karrierefordel, fortsetter Leavitt.

Amerikanske arbeidsgivere vil sannsynligvis ikke følge eksemplet til en byfullmektig i Sverige som nylig foreslo at lokale kommunale ansatte får lov til å bruke en time i sin arbeidsuke for sex. Rådmannens håp er å motvirke byens fallende befolkningsvekst, samt forbedre ansattes humør og produktivitet.

Arbeidsgivere kan i større grad styre ansattes arbeidsengasjement, ved å oppmuntre dem til å koble seg fra kontoret, sa Leavitt. Franskmennene har vedtatt en lov som gir arbeidstagere en «rett til å koble fra
 

Teknologien frister oss til å være online og tilgjengelig, men det er sannsynligvis bedre å koble fra hvis du kan, sa han. Og arbeidsgivere bør oppmuntre sine ansatte til helt å «koble seg fra» etter endt arbeidsdag.

Lykke = økt mental stabilitet

Det har vært flere studier som har sett på sammenhengen mellom praktisering av BDSM og psykisk helse. Det er funnet klare sammenhenger! Folk som praktiserer BDSM har bedre mental stabilitet enn befolkningen forøvrig.

Populærvitenskaplig livsstilsmagasin for helse, samliv og seksualitet.

Magasinet er en tverrfaglig, sterk, troverdig og kunnskapsbasert kilde for mennesker som søker kunnskap, er bekrymrede, har plager og vondter, opplever dårlig livskvalitet eller som ønsker positive endringer i livet. 

Det er kompetansen, engasjementet, erfaringene og idealismen hos våre samarbeidspartnere som danner grunnlag for å lykkes med magasinet. Vi arbeider kontinuerlig for å etablere nye samarbeid, nettverk og allianser der alle parter kan oppnå positive synergieffekter. 

 

Kategorier

Factic designes, vedlikeholdes og uvikles av Din Digitale Butler. @ Alle rettigheter factic.no