Skip to content

Enkel metode med stort gevinstpotensiale

Personlighetstesting av forholdet kan løfte relasjonen til nye høyder! Økt forståelse kan gi økt aksept og harmoni.

Hvordan vil et forhold endre seg dersom begge får en dypere og bredere innsikt i seg selv og den andres personlighet? Personlighetstesting kan gi viktig informasjon som riktig brukt kan løfte et forhold til en ny utgave av seg selv. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Begge forklarer - ingen av dere forstår. Lyder det kjent?

Du ser på din partner med undring. Eller frustrasjon. Eller sinne. Du har akkurat forklart noe som ikke kan misforstås. Likevel kommer partneren med en kanonade med motargumenter og ytringer som med all tydelighet viser at sånn er det ikke. 

Du forsøker igjen. En liten vri på argumentasjonen, men med samme resultat. Ingen vil gi seg. Desto lenger en diskusjon varer, desto mer fastlåst og vond blir den. Hvem av dere har evnen til å stoppe opp, rekke ut en hånd, gi den andre en klem, og roe det hele ned?

En vanlig hverdag kan inneholde mange små og store situasjoner, hvor de utfordrer prinsipper for hvordan ting skal fungere i samlivet. Alt fra smårot, økonomi, kommunikasjonsform, verdispørsmål, til vaner og uvaner.

Hvilke personlighetstyper passer vi egentlig best sammen med? Kan vi finne ut av det før vi møter noen? Og hvordan kan man få et forhold vokse seg sterkere når man flytter sammen, og på godt og vondt dag etter dag, lever med personligheten til den andre på nært hold?

Personlighetstesting

Klassifisering av mennesker er gjort i hundrevis av år

De første forsøkene i å dele mennesker inn i typer antas å være da man tok utgangspunkt i de fire elementene jord, ild, vann og luft. Senere delte de gamle grekerne mennesker inn i fire temperamenter. Flegmatisk, kolerisk, sangvinsk og melankolsk.

Grekernes inndeling er nær å kunne kalles vitenskaplig da den baseres på observasjon av det faktum at vi har fire væsker i kroppen. Slim, galle, blod og svart galle. Grekerne mente at blandingsforholdet mellom disse fire substansene ville gi et menneske bestemte særtrekk – et visst temperament. 

Et menneske med mye slim (flegma) i kroppen ville være rolig og fattet. Kolerikeren med mye gul galle ville være oppfarende og hissig. Sangvinikeren med mye blod vil være lystig og optimistisk. Og melankolikeren med mye svart galle ville fremstå som tungsindig og sturende.

Siden da har det kommet og gått en rekke ulike måter å inndele menneskers typer, mange uten særlig vitenskapelig holdbarhet. Tanken om at mennesker kan grupperes etter type ble aldri forlatt, og da C.G. Jung publiserte sin teori om psykologiske typer, fikk vi en modell som ikke tar omveien om kroppstype eller lignende, men som fokuserer direkte på psykologiske preferanser.

Profesjonell personlighetstesting

Det er mange grunner til at personlighetstesting har oppstått. Vi mennesker har iboende behov for å kunne klassifisere eller kategorisere oss selv, slik vi gjør med mye annet.

Bruk av personlighetstesting innenfor arbeidslivet er den mest kjente bruken av slik kategorisering. Det sier seg selv at det for en bedrift er nyttig å vite hva slags person eller personlighetstype man er i ferd med å ansette. For en virksomhet er det avgjørende at en nyansatt passer til bedriftskultur, arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.

Slike tester kan selvsagt ha svakheter. Hva man svarer på mange spørsmål eller problemstillinger, kan for eksempel avhenge av dagsform, kontekst eller omstendigheter. Når testsvarene skal tolkes, er det all grunn til å være våken og kritisk til resultatene, og en dialog i etterkant er nødvendig for å kryssjekke svarene. En svakhet med slike tester kan også være at man svarer det man tror en arbeidsgiver vil høre, og ikke det som passer med ens vanlige adferd, holdninger eller verdier. 

Selv om det er natulig å ta mange forbehold og være kritisk til det å kategorisere mennesker, er det likevel verdifullt å gjennomføre personlighetstester. Mange tester er gode og gir et godt innblikk i typiske trekk og adferd, og vil raskt gi et innblikk i en jobbsøkers tankemønster man ellers ikke ville fått gjennom intervjuer.

Det viktige er at man aldri ser på testresultatene som absolutter. Både fordi det er mange variabler, fordi spørsmål ofte kan tolkes på ulike vis, og fordi ethvert menneske over tid endres.

Personlighetstesting hos datingsteder

For den som er på partnerjakt, kan matchingsystemer hos datingsider kanskje gi litt innsikt i hvem man dater. Det forutsetter jo at begge faktisk har gjennomført testen, men ikke alle investerer tid i dette. Noen matchingsløsninger er svært enkle og egentlig ubrukelige. Andre er mer omfattende og gir i hvert fall et langt bedre bilde av personligheten enn de enkle variantene. 

Den første aktøren her i Norge vi vet om som startet med en slik måte å matche datere på, er Q500.no. Sukker.no ble etablert noen år senere og har også utviklet sin egen matchingløsning. Vi har ingen data på hvor vitenskaplig basert disse løsningene er. 

Ingen av dem har dessverre besvart vår invitasjon til et møte der hensikten var å integrere informasjon om deres matchingkonsepter i denne saken. Det er relevant fordi mange søker ny partner nettopp via datingsider, og de gjennomfører gjerne slike matchingtester.

Å ha samme interesser har betydning når man vurderer en mulig partner. Kanskje begge skriver at de har friluft som interesse, men så viser det seg at den ene bruker mye tid på jakt, mens den andre går mye på toppturer. Vidt forskjellige friluftsinteresser – hva vil dette bety i hverdagen? Vi kommer nærmere inn på dette lenger ned i saken.

Mange liker å bruke tid foran en skjerm, mens andre liker å være aktive og sosiale. Dette er viktig informasjon fordi to ulike interesser legger beslag på hver part på ulike måter. Resultatet kan bli at partnerne lever adskilte liv når flere slike ulikheter opptrer i forholdet. Slike ulikheter har også en tendens til å bli forsterket eller mer synlig over tid.

Og hvordan vil relasjonen fungere når den ene er kostholdsbevisst og bruker mye tid på fysisk aktivitet, mens den andre lever et liv der kosthold og trening ikke har særlig fokus. 

Det handler om å finne en partner med likheter som er viktige, og å finne ulikhetene man kan og ikke kan leve med. Et bevisst forhold til og innsikt i den andres personlighet er et godt utgangspunkt for å starte et forhold.

Hvor ulike er dere?

Siri Merete Andersen er en erfaren gestalt-, parterapeut og coach hos Inspira.no. Hun sier at; Ulikhet kan drive to fra hverandre når den blir for stor.

– Å leve med et annet menneske krever godt samspill. I relasjonen mellom to mennesker vil det være både likheter og ulikheter som begge over tid kan forandre seg, og som kan skape harmoni eller konflikt, forteller Siri. 

Siri peker på noen vanlige motpoler i relasjoner. 

– Det kan være ekstroversjon kontra introversjon. God økonomistyring versus sløsete. Den ene er åpen, den andre har en lukket personlighet. Den ene har gode kommunikasjonsevner mens den andre er verbalt svakere. Ryddig kontra rotete. Seksuelt nysgjerrig, åpen og engasjert versus seksuelt begrenset og konservativ. Den ene er direkte i kommunikasjonsformen, den andre diplomatisk eller utydelig. Den ene er temperamentsfull i diskusjoner, den andre rolig og behersket.

– Ulike interesser kan være både bra og utviklende for forholdet. Det kan være gunstig å ha tid for seg selv eller sammen med helt andre mennesker. Hver tar med seg nye impulser til samlivet, nye opplevelser og kanskje nye bekjentskaper. Ulike interesser kan også bli en konflikt dersom det for eksempel betyr at man tilbringer for lite tid sammen som følge av særinteresser.

– Ulikheter skaper ofte konflikter uten at man kanskje tenker nøyere over at ulikheten er årsaken. Og det er ikke uvanlig at man bevisst og ubevisst forsøker å endre den andre til å tenke litt mer som seg selv. Det er lett å tenke at det da blir enklere å leve sammen, men når begge forsøker å endre den andre går det jo ikke bra, sier Siri. 

En personlighetstest kan derfor bidra med gode og tydelige beskrivelser av viktige karaktertrekk. Ulikhetene kan enklere diskuteres når de presenteres på denne måten. Det er også lettere å få aksept av sin partner for den man er når en tredjepart presenterer personligheten på et vitenskaplig premiss.

– Til slutt er det dessuten stor forskjell på å få en personlighetsbeskrivelse fra en tredjepart fremfor fra sin partner. Sistnevnte kan ofte oppleves som angrep fordi det ofte skjer i en opphetet diskusjon, forteller hun.

Hvor er det viktig å være like?

Verdier og grunnleggende faktorer som er viktig for to ulike individer i en relasjon, betyr implisitt at det også vil være fordelaktig å ha samsvarende syn på disse, innleder Siri. 

– Eksempler der likhet kan være viktig er syn på økonomi, at begge praktiserer åpenhet, at begge har følelsesmessig stabilitet, åpenhet om seksualitet og seksuelle behov, og at begge har nogenlunde samme behov for orden.

– Utadvendt eller innadvendt, begge deler vil påvirke samlivet på ulike måter og i mange sammenhenger. Både i samlivsdiskusjoner og i sosiale lag. Står paret langt fra hverandre som typer, er det en reell fare for at frustrasjon oppstår hos den ene eller begge som følge av dette, slår hun fast.

– Et annet tema er beslutningsevne. I et samliv gjøres det stadig valg både på vegne av seg selv og sammen på vegne av fellesskapet. Det være seg økonomiske forhold, ferievalg, kosthold, yrkesrelatert, deltagelse i sosiale sammenhenger og så videre. Hvordan evner relasjonen å komme frem til avgjørelser dersom man er uenige om saken? Den ene vil ha pengene på konto før ferien bestilles, den andre foreslår feriekonto og avbetaling.

Det blir ingen ferie dersom begge stadig tenker at «min versjon er det eneste riktige.» Dette lar seg løse dersom den ene aksepterer den andres forslag til betaling av reisen.

Det bringer inn et annet og viktig element i en relasjon, nemlig fleksibilitet, forteller Siri. Begge bør ha en viss evne til å la den andre få viljen sin eller å ha rett. Man kan ikke alltid ha rett eller «vinne» diskusjonen. Ubalanse vil slite på den som «alltid taper.» Verbal kommunikasjonskraft bør brukes med kløkt og forsiktighet, og ikke være noe man bruker for å overkjøre den andre. Her toucher vi borti respekt, evne til å lytte og kompromisse, sier Siri. 

– Oppdragelse av barn er et hett tema i mange hjem. For streng, for ettergivende, for ukonsekvent, for vaklende. Her står podens fremtid på spill når en sunn retning på barneoppdragelsen skal diskuteres. Er man i en dating situasjon burde kanskje barneoppdragelse bli et tema etterhvert. Er man på vei til å bli førstegangsforeldre er det en god idè å bruke graviditetstiden til å synliggjøre og diskutere holdninger og synspunkter, og få gode diskusjoner før dere står midt oppi det.

– Det å reflektere for seg selv og sammen over hvilke likheter og ulikheter som eksisterer i forholdet, styrken i dem, og hvor man opplever det som utfordrende er generelt en nyttig øvelse. Igjen vil innsikten fra en personlighetstest gi et godt utgangspunkt for samtaler, avslutter Siri.

Dette forteller Jungs typeforståelse

Det finnes en rekke tester i markedet og de har alle styrker og svakheter. Siri inviterte en testveileder som benyttet en metode som kalles Jungs typeforståelse (JTI), til å personlighetsteste et par som gikk hos henne. Jungs typeforståelse ser på fire ulike dimensjoner og vi gjengir kun i korte trekk hva dette går ut på.

Energi - Ekstrovert eller Introvert (bokstavene E eller I)

Hvor er energien primært rettet og hvor blir den fornyet? Dette handler om ekstroversjon versus introversjon.

En ekstrovert personlighet foretrekker den ytre verden med mennesker. Involverer seg i det som skjer og har i følge Jung en handle – tenke – handle sekvens.

Den introverte foretrekker den indre verden av tanker, følelser og sansninger. Grubler over ting, og får energi fra sin indre verden.

Opplevelse - Sansning eller iNtuisjon (bokstavene S eller N)

Hva er det primære fokus for oppmerksomhet? Dette handler om sansing eller intuisjon.

En sansende personlighet vil foretrekke å være oppmerksomhet på den virkelighet som oppleves gjennom de fem sanser her og nå. Realistiske observatører med blikk for detaljer, praktiske og virkelighetsnære.

Den som som har sitt primære fokus på intuisjon foretrekker å se utover situasjonen etter mønstre, implikasjoner og fremtidige muligheter. Søker ny inspirasjon, bruker abstrakt forestillingsevne for å forstå det store bildet.

Avgjørelse - Tenkning eller Følelse (bokstavene T eller F)

Hva er typisk beslutningsstil? Her handler det om tenkning eller følelse. En tenkende personlighet foretrekker å ta avgjørelser ved å resonnere og konkludere objektivt ut i fra tilgjengelig informasjon. Opptatt av at beslutninger skal være forankret i nøytral logikk. Den som bruker følelser fortrekker å ta avgjørelser ved å avveie hvordan viktige verdier best kan ivaretas. Opptatt av at beslutninger skal være forankret i prinsipper for rett og galt.

Livsstil - avgJørelse eller oPplevelse (bokstavene J eller P)

Hvordan håndteres typisk den ytre verden? Dette handler om avgjørelse eller opplevelse. En som vektlegger avgjørelse foretrekker en strukturert, organisert og planmessig livsstil. Personen søker kontroll, konklusjon og avslutning. Er det opplevelse som styrer foretrekker personen en åpen, fleksibel og spontan livsstil. Søker frihet til å holde muligheter åpne og utforske mer.

Gir personlighetstester ny kunnskap eller bekreftelser på kjent kunnskap?

Alle mennesker har en viss selvinnsikt. Enkelte har mer enn andre og det er flere faktorer som påvirker selvbevisstheten. I hvilken grad man opplever at en personlighetstest gir ny innsikt avhenger selvsagt av av hvor selvbevisst man er fra før. Adferd, holdninger og verdier settes sammen i beskrivelser som man i større eller mindre grad gjenkjenner, men som også kan overraske eller bare bekrefter noe man allerede vet godt.

Å få bekreftelser har en verdi i seg selv. Det betyr kanskje at testen samsvarer godt med opplevd personlighet. Det man ikke gjenkjenner like umiddelbart betyr ikke at det ikke har relevans. Det er ofte lett å ta avstand fra informasjon man ikke ønsker å identifisere seg med, men det er en helt annen sak. Å utforske både det kjente og ukjente med et åpent sinn er en del av prosessen når målet er utvikling.

Det kan være både morsomt og ubehagelig å høre andres subjektive meninger om din personlighet i jobbsammenheng eller privat. En personlighetstest er derimot objektiv og nøytral, og kan for eksempel brukes til å forklare hvorfor andre tolker deg som de gjør. Det er et fint utgangpunkt i å grave dypere i seg selv, men også for å forstå den andre bedre i et parforhold.

Tar et par skrittet med å ta en personlighetstest, viser begge en interesse i å utforske og utvikle relasjonen. Å utvikle relasjonen er et viktig stikkord, for her forlater vi testen og tar en titt på resultatene til et par som lot seg teste.

 

Parterapeuten personlighetstestet forholdet deres.

Det du forelsker deg i hos partneren, er ofte det du misliker mest senere i forholdet.

Siri Merete Andersen, Inspira.no

Vi lot et par teste seg - her er resultatene

Gener, oppvekst, familie, venner, kultur, miljø, utdanning, arbeidsliv og livserfaringer gjennom hele vårt liv vil påvirke hvem vi er som mennesker. Følgelig vil likheter i testresultater mellom to personer komme til vidt forskjellige uttrykk i deres personligheter.

En personlighetstest er omfattende og tidkrevende når man inkluderer analysearbeidet i etterkant. For det er én ting å lese testresultater, men en helt annen ting å gå inn i hver dimensjon og se på hva alt betyr. Hvordan påvirkes preferansene når alle ovenstående faktorer inkluderes?

I det nedenstående oppsummeres noen hovedpunkter fra en personlighetstest et par har gjennomført. (Paret i denne testen er ikke identisk med de to Siri testet, men de benyttet samme testverktøy.

Testresultatet viste at:
Hun var en ESTJ og har ekstroversjon, sansning, tenkning og avgjørelse som sine hovedpreferanser.
Han var ENTJ og har ekstroversjon, intuisjon, tenkning og avgjørelse som sine preferanser.

Energi: Dette er interessant. Begge er ekstroverte, men hun scorer høyt mens han ligger i grenseland mot introvert. For det er også et forhold i Jungs typetest. Hvor fremtredende de ulike preferansene representeres i personligheten.

Oppmerksomhet: Hun hadde sitt oppmerksomhetsfokus gjennom en sansende personlighet, han i det intuitve. Hun foretrekker derfor å være oppmerksom på den virkelighet som oppleves gjennom de fem sanser her og nå. Hun er en realistisk betrakter med blikk for detaljer, hun er praktisk og virkelighetsnær. Alle disse sidene samstemte godt med slik hun oppfatter seg selv.

Han foretrekker å se etter mønstre og fremtidige muligheter, inspirasjon og utnytter en abstrakt forestillingsevne for å forstå verden rundt seg. Han liker nyskaping og kreativt arbeid, noe som også gjenspeiles i hans yrke innenfor kommunikasjon. Han trives med å lære nye ting og jobber gjerne med sammensatte problemstillinger som krever at man må tenke nytt.

Avgjørelse: Når det kom til beslutningsstil, ble begge definert som tenkende personligheter. Altså at de foretrekker å ta avgjørelser ved å resonnere og konkludere objektivt ut i fra tilgjengelig informasjon. Begge er opptatt av at beslutninger skal forankres i logikk.

Livsstil: De fikk også samme resultat på dimensjonen som handler om livsstil. Altså hvordan de typisk vil håndtere den ytre verden. Her handler det om avgjørelse eller opplevelse. Her vektlegger begge to en strukturert, organisert og planmessig livsstil. Begge søker kontroll, konklusjon og avslutning i sitte situasjoner.

Tilsynelatende er de ganske like, skulle man kun forholdt seg til testresultatene. Men som nevnt innledningsvis må adferd, holdninger, verdier og personlighet forklares ut i fra mange årsaker.

Hvordan kan testresultatene brukes i parforholdet deres?

Hun var ESTJ og han var ENTJ – kun i en dimensjon prefererer de ulike dimensjoner. Like bokstaver betyr imidlertid selvsagt ikke at to personer er like eller tenker likt. Man kan ha preferanser i samme dimensjon, men uttrykke dette på forskjellige måter i hverdagen avhengig av en rekke ulike faktorer. 

Vår historie (oppvekst, kultur, familie, utdanning, arbeidsliv osv), situasjon og dagsform kan være eksempler på slike faktorer som påvirker det som skjer akkurat her og nå. ¨

Hun er akademiker, han er utdannet innen kommunikasjon og kreative fag. Hun bruker i stor grad sin pedagogiske utdanning som formidlingsansvarlig og utvikler av publikumsvennlige konsepter. Han jobber mye med digitale fag og forholder seg til både logikk, analyse, kreativ utvikling og evalueringer. 

 

Energi - begge er ekstroverte, men i hver sin ende av skalaen

Begge regnes som ekstroverte, men ved å se nærmere på dataene ser man at de scorer i hver sin ende av skalaen. Hun er langt mer ekstrovert enn han som ligger akkurat innenfor som ekstrovert, men altså temmelig nært det introverte. Hva betyr dette for paret?

Han kan søke mer alenetid enn henne. Han er ikke like opptatt av å søke ut til andre mennesker og være sosial på samme måte som henne. Her har de en ubalanse som kommer til uttrykk på ulike måter i forholdet. Hun kan tenke seg en kveldstur på byen av og til for å interagere med andre. Han liker også å være ute blant andre, men foretrekker livli kafeliv med mye energi. Han henter energien i å ha mennesker rundt seg, men ikke nødvendigvis i form av interaksjon.

Han foretrekker situasjoner der samtalen har mening ut i fra interesser, holdninger og verdisyn og betrakter seg ikke som en god small talker. Derfor foretrekker han sosiale settinger med venner der praten går livlig om felles interesser. Hun er på sin side meget flink til å initiere kontakt i sosiale settinger, og utforsker gjerne muligheten for vennskap med nye bekjente.

Begge har stor interesse for friluftsliv der begge søker opplevelser i stille natur. Denne fellespreferansen er en trygg plattform som gjør at ulikhet på sosiale arenaer enklere aksepteres.

Opplevelse - hun prefererer sansing, han intuisjon

Hun hadde bokstaven S og prefererer derfor sansing. Hun vil foretrekke å være oppmerksomhet på den virkelighet som oppleves gjennom de fem sanser her og nå. Realistiske observatører med blikk for detaljer, praktiske og virkelighetsnære. 

Han foretrekker å se utover situasjonen etter mønstre, implikasjoner og fremtidige muligheter. Han søker ofte inspirasjon, bruker abstrakt forestillingsevne for å forstå det store bildet. Hvordan kommer disse ulikhetene til uttrykk i deres hverdag?

Det jeg ser tror jeg på. Det som er dokumentert stoler jeg på. Hun har en objektiv og realistisk tilnærming til det meste i sitt liv. Hun lytter ikke med stor interesse til samtaler som handler om noe som kan bli noe dersom sånn og slik skjer i fremtiden. Hun engasjerer seg ikke lett i situasjoner med kreativ eksperimentering der resultatet ikke er naturgitt.

Han vil heller teste og utforske og tenker at enhver situasjon er unik av natur. Han bruker hypoteser og kreativ tankekraft og tenker at man alltid kan påvirke, endre og forbedre. Han mener at det kan være flere veier til et mål. 

Ofte kan denne dimensjonen handle om praktiske forhold eller situasjoner i relasjonen. Hun er direkte og vil ha ting unna, og hun planlegger systematisk alle reiser og turer med planleggingslister. Hun vil gjerne planlegge fremtidige fellesaktiviteter og legge det inn i kaledenderen slik det er oversiktlig, ryddig og forutsigbart. Han kan skyve på ting fordi han har hodet sitt i et prosjekt, og vil priortere dette fremfor praktiske gjøremål på hjemmebane.

Han kan lettere ta ting på sparket og kunne godt brukt sin rutine på reiseplanlegging. Imidlertidg aksepterer han hennes behov for oversikt og tilslutter seg hennes regime på dette området. 

Ofte kan dette handle om økonomi for dette paret. Hun føler seg trygg med fast inntekt og forutsigbarhet, mens han er selvstendig og vant til å leve med økonomisk usikkerhet. 

Denne dimensjonen berører opplevelsen av trygghet. Han er villig til å ta større risiko i fordi han føler seg trygg på at han kan håndtere ukjente situasjoner.

Begge har gode kommunikasjonsevner og vektlegger åpenhet og en løsningsoritert diskusjonsform. Dette gjør at de kan legge frem sine synspunkter på en trygg arena, og med evne til å uttrykke problemstillinger på en tydelig måte.

 Hun ser ikke for seg en fremtid basert på visjoner eller drømmer, men bruker faktabasert kunnskap om livet idag for å se for seg hverdagen i morgen.

Han er vant til å arbeide med visjoner, nye mål, ideer, prosjekter og å vurdere ulike fremtidids-scenarier avhengig av ulike utviklingsløp.

 

Avgjørelse - her prefererer begge tenking

Hva er typisk beslutningsstil? Her handler det om tenkning eller følelse. En tenkende personlighet foretrekker å ta avgjørelser ved å resonnere og konkludere objektivt ut i fra tilgjengelig informasjon. Opptatt av at beslutninger skal være forankret i nøytral logikk. Den som bruker følelser fortrekker å ta avgjørelser ved å avveie hvordan viktige verdier best kan ivaretas. Opptatt av at beslutninger skal være forankret i prinsipper for rett og galt.

Livsstil, begge prefererer avgjørelse

Hvordan håndteres typisk den ytre verden? Dette handler om avgjørelse eller opplevelse. En som vektlegger avgjørelse foretrekker en strukturert, organisert og planmessig livsstil. Personen søker kontroll, konklusjon og avslutning. Er det opplevelse som styrer foretrekker personen en åpen, fleksibel og spontan livsstil. Søker frihet til å holde muligheter åpne og utforske mer.

Ingen sannheter

Det er viktig å forstå at en personlighetstest ikke handler om absolutter, sannheter eller rett og galt når man leser testresultater. Noe slikt eksisterer ikke her! Tvert i mot kan man nesten si, for vi mennesker beveger oss i alle dimensjonene avhengig av dagsform, situasjon og motivasjon og så videre. Testen indikerer kun den mest prefererte adferden/holdningen i oss.

Innledningsvis vil den kunnskap man får om seg selv og den andre i seg selv være viktig. Selv om en personlighetstest ikke skal tolkes bokstavelig eller fungere som en fasit, vil informasjonen likevel være et nøytralt grunnlag man kan basere gode samtaler på.

Det å få en forklaringsramme for egen og den andres adferd, tanke- og handlingsmønster er uten tvil til god hjelp når man skal jobbe med parforholdet. Det er ikke den andre som nødvendigvis har vært bevisst vanskelig eller vrien i historiske konflikter i forholdet. Den andre har bare en annen personlighet, og av og til kolliderer to ulike syn og skaper en krangel. 

Dette handler i stor grad om å erkjenne sin egen personlighet og hvordan den påvirker den andre i forholdet. Til dette formålet kan en personlighetstest gi gode bidrag. Det er anbefalt å utnytte kompetansen en parterapeut som Siri i den videre prosessen. Som veileder og som en engasjert og involvert tredjeperson. For Siri lytter, stiller de gode spørsmålene når det er behov, og ser hvordan relasjonsdansen utspiller seg.

De gode samtalene etter en slik test bør bli mange, for vedlikehold og utvikling av et parforhold er en kontinuerlig prosess. Særlig også fordi vi mennesker stort sett hele tiden er i endring. Det vil ikke ha noen særlig verdi å ta en test og en enkelt samtale med en terapeut. I det minste bør man fortsette samtalene på hjemmebane og tilnærme seg vanskelig temaer på en forsiktig måte. Å lytte for deretter å repetere sin forståelse av hva den andre sa før man selv kommenterer, en en god øvelse!

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Del gjerne saken med andre i dine sosiale nettverk.

Siste fra helse:

Inspira | Gestaltterapi - Parterapi og coaching

Siri Merete Andersen, Inspira.no

Siri er en erfaren gestaltterapeut med Master of Science in getsalt psyckotheraphy. Siri er også sertifisert coach fra Ericson College. Siri er en ettertraktet parterapeut og har kunder fra hele landet.

Siri har hatt vervet som styremedlem i Norsk Gestaltterapiforening i mange år, og er i dag instruktør på Høyskolen for Gestaltterapeuter ved siden av sin virksomhet på Høvik utenfor Oslo.

Selv om jeg er utdannet innen gestaltterapi og coaching, ser jeg det å være en profesjonell samtalepartner som det viktigste i møte med klienter. Jeg er verken objektiv eller distansert, men involverer meg og møter kundene slik at vi får et personlig jeg og du forhold.

Populærvitenskaplig livsstilsmagasin for helse, samliv og seksualitet.

Magasinet er en tverrfaglig, sterk, troverdig og kunnskapsbasert kilde for mennesker som søker kunnskap, er bekrymrede, har plager og vondter, opplever dårlig livskvalitet eller som ønsker positive endringer i livet. 

Det er kompetansen, engasjementet, erfaringene og idealismen hos våre samarbeidspartnere som danner grunnlag for å lykkes med magasinet. Vi arbeider kontinuerlig for å etablere nye samarbeid, nettverk og allianser der alle parter kan oppnå positive synergieffekter. 

 

Kategorier

Factic designes, vedlikeholdes og uvikles av Din Digitale Butler. @ Alle rettigheter factic.no